Blog Đạo Phật - Buddha Sāsana, Phật giáo nguyên thủ CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 465
Liên hệ quảng cáo
CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

CHÂN LÝ - Nhân Lễ Tổ Phụ Đaminh.

Chân Lý tự nhiên, chẳng phải chuyện đúng sai, mà theo M. Heidegger, là cả một biện chứng dấu-mở. Chân Lý cứ như thể luôn dấu ...