Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Cẩm Nang Tuệ Quán

Cẩm Nang Tuệ Quán

Thuật ngữ  Vipassanā  (Tuệ Quán) phải được hiểu là tên gọi của thứ trí tuệ thấy rõ Tam Tướng trong Danh Sắc. Sự đào dưỡng trí tuệ này chính ...

NHÂN DUYÊN CHE ÁN TAM TƯỚNG

NHÂN DUYÊN CHE ÁN TAM TƯỚNG

Tam Tướng hay Ba Ðặc Tánh của hiện hữu ở đây muốn nói tới  Vô Thường, Khổ  và Vô Ngã  trong Danh và Sắc ở mọi thời gian. Nhưng chúng ta khôn...