Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
VẤN ĐẠO với Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

VẤN ĐẠO với Nữ Thiền Sư Achaan Naeb

A:  Achaan Naeb;  T:  Thiền sinh. (Thiền sinh thứ nhất là một vị sư đã hành thiền ở đây được khoảng một tháng) A:  - Sư biết sắc ngồi, sắc đ...