Con nên trở về trọn vẹn với cảm xúc của mình và quan sát khách quan, tường tận sự diễn biến của nó. Trọn vẹn quan sát như vậy tinh thần sẽ phấn chấn tích cực lên và con sẽ vui tươi trở lại. Khi trọn vẹn quan sát thì không còn người quan sát, nên không còn cái ngã bi quan tiêu cực nữa, lúc đó chỉ có sự trong sáng với trạng thái đang là...