Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Tự dặn lòng phải mạnh mẽ

Tự dặn lòng phải mạnh mẽ

DẶN LÒNG Dù mệt mỏi cũng đừng gục ngã, hãy nghĩ đến sự mong đợi của Cha Mẹ và người thân mà tiếp tục cố gắng. Dù chán nản cũng đừng buô...

Pháp vị cho chúng ta

Pháp vị cho chúng ta

Ngày 01 tháng Giêng, -                     “Bạch Thế Tôn, làm sao Ngài có thế vượt qua được dòng thác lũ kia?” -                     “Này   ...