Chìm đắm trong sự lỗi lầm, không chấp nhận lỗi lầm cho thấy bạn là kẻ thất bại, không có tinh thần cầu tiến, cuộc sống của bạn sẽ không tốt hơn. Đến khi nào bạn biết chấp nhận lỗi lầm, thì đó là hành vi của người trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm, cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn.