Liên hệ quảng cáo
 • Theo Đạo Phật "chấp sự chỉ lỗi, chỉ lỗi đôi khi là tốt" - ថាច់ធ្វឹនហ្វា

  Theo Đạo Phật "chấp sự chỉ lỗi, chỉ lỗi đôi khi là tốt" - ថាច់ធ្វឹនហ្វា

  Người ngu nghĩ mình ngu, Nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, Thật xứng gọi chí ngu. ” - Kinh Pháp Cú, phẩm Ngu - Xin phép gửi đến người cần, Admin là phàm nhân, tức còn vô minh. Nếu Admin bậc thánh thì tuyệt đối fanpage na

 • Chết là chắc chắn. Cuộc sống là không chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ chết...

  Chết là chắc chắn. Cuộc sống là không chắc chắn. Ta chắc chắn sẽ chết...

  ? Ai biết chắc chắn năm sau hay ngày mai mình có thể sẽ xem lại những điều mình đăng trên đây. Điều chắc chắn chính là không chắc chắn. Hôm nay, ngày cuối Tây lịch 2018 đối với Admin cũng là một ngày bình thường như bao

 • Hỏi đáp Sư Ông Viên Minh (Chùa Bửu Long) - Thiện Đăng

  Hỏi đáp Sư Ông Viên Minh (Chùa Bửu Long) - Thiện Đăng

  Nam Mô Phật Pháp Tăng Đây là Ngài Hòa thượng Viên Minh trụ trì Tổ đình Bửu Long tại Sài Gòn (ảnh). Tôi thích gọi Ngài là Sư Ông, tôi rất yêu quý Ngài. Ngài có một cách chia sẻ giáo lý rất đơn giản nhưng lại giúp cho

 • Phước duyên và Ước nguyện - Thiện Đăng

  Phước duyên và Ước nguyện - Thiện Đăng

  Phước chính là bố thí, buông bỏ tâm Tham Phước là thanh tịnh tâm hồi hướng Phước là giữ gìn giới luật theo trí tuệ Phước là hành thiền tu Chỉ - Quán Phước là cung kính, phục vụ bậc xứng đáng Phước là tuỳ hỉ, tâm

 • Ăn chay ăn mặn hay tu theo Phật? - ថាច់ធ្វឹនហ្វា

  Ăn chay ăn mặn hay tu theo Phật? - ថាច់ធ្វឹនហ្វា

  Ăn chay mà không có thực tập Bát chánh đạo thì chính là đang gieo duyên tái sanh thành loài chúng sanh ăn thực vật trong tương lai. Ăn mặn mà không thực hành Bát chánh đạo thì đang gieo duyên tái sanh thành loài chúng ta ăn

 • Khổ làm sao vui... Sống đời tự nhiên là đạo vậy! - Thiện Đăng

  Khổ làm sao vui... Sống đời tự nhiên là đạo vậy! - Thiện Đăng

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cittasamādhi _ 21/10/2017 KJ - BD Hiện tại, con chỉ làm tốt một điều Đó là im lặng - lắng nghe... và thấu hiểu... Con sẽ cố gắng sống không chấp trước, không mong cầu và không bám víu. C