Liên hệ quảng cáo
  • Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

    Chúng ta có tin sâu vào Nhân Quả đúng như lời Đức Phật dạy hay không?

    Trong bốn mươi lăm năm thuyết giảng, Đức Phật đã thuyết giảng rất nhiều bài Kinh. Tuy nhiên các bài Kinh ấy đều xoay quanh một chủ đề chính là Khổ và Sự chấm dứt Khổ. Nói rộng hơn chút nữa thì Đức Phật thuyết giảng về Tham Sân Si là Nguyên nhân

  • Con đường độc nhất đưa đến GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TỨ NIỆM XỨ | Đại đức Nguyên Tuệ

    Con đường độc nhất đưa đến GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT - TỨ NIỆM XỨ | Đại đức Nguyên Tuệ

    Mở đầu và Kết thúc bài Kinh Niệm Xứ, một bản kinh quan trọng bậc nhất cho Pháp Hành thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã lặp đi, lặp lại hai lần: " Này các Tỷ kheo, đây là CON ĐƯỜNG ĐỘC NHẤT đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, d


Copyright © 2018 Blog Đạo Phật Ngày Nay - BuddhaSasana | CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ


• Thông báo: WEBSITE ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯA HOÀN THIỆN. QTV SẼ SẮP XẾP CÁC THƯ MỤC VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN TỐI ƯU HƠN KHI CÓ THIẾT BỊ.


* Trang sử dụng dữ liệu từ các trang bạn, tự biên tập và kinh sách.

Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về QTV qua địa chỉ email: thachthuanhoa@gmail.com - hoặc www.BlogDaoPhat.com, fb.com/BlogDaoPhat