Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Lễ cúng Neak-ta

Lễ cúng Neak-ta

Đây là một trong các lễ hội, tín ngưỡng của người Khmer đồng bằng sông Cửu Long nói chung và người Khmer Trà Vinh nói riêng, lễ cúng Neak...

Ok Om Bok - Lễ Cúng Trăng

Ok Om Bok - Lễ Cúng Trăng

Ok Om Bok (Đút Cốm dẹp) - Lễ Cúng Trăng Hàng năm, cứ vào dịp rằm tháng 10 âm lịch (ngày 15 tháng Ka-đất lịch Khmer), khắp các phum sóc, ngườ...

Pithi Sen Đonta  - Lễ Cúng Ông bà

Pithi Sen Đonta - Lễ Cúng Ông bà

            Lễ được tổ chức trong 3 ngày chính, ngày 29, 30/8 và mùng 01/9 âm lịch, nhằm tưởng nhớ công ơn cha mẹ, họ hàng dòng họ, cầu siêu...

Sự tích Đắp núi cát

Sự tích Đắp núi cát

        Trong kinh Ma-ha-san-ka-ra-sot có nói rằng: ngày đầu năm vua Pa-se-na-thi-ko-sol hỏi Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, sau khi đức ...

 Bun Chôl Vassa - Lễ Nhập hạ

Bun Chôl Vassa - Lễ Nhập hạ

        Lễ Nhập hạ là một trong nghi lễ tôn giáo, lễ này dành riêng cho sư sãi Khmer ở các chùa tập trung ở suốt ba tháng hạ, lễ được bắt đầ...

Pithi Chôl Chnam Thmây - Lễ Vào Năm Mới

Pithi Chôl Chnam Thmây - Lễ Vào Năm Mới

          Ngày xưa, lễ Chôl Chnam Thmây được tổ chức vào tháng 12 dương lịch (tháng giêng của người Khmer). Theo cách tính thời đó thì một n...

LƯỢC SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ, VIỆT NAM

LƯỢC SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ, VIỆT NAM

Từ lâu vùng đất Nam Bộ đã được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, nhưng do hạn chế về tư liệu nên nhiều vấn đề còn ...