Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
Đem sự thực hành thiền tập về nhà

Đem sự thực hành thiền tập về nhà

Khi bạn trở về nhà, mỗi ngày, hãy tập để có thái độ của một người đã cống hiến đời mình cho sự tu tập. Cố gắng đừng đem những lo âu, phiền m...

Quan sát ba đặc tướng

Quan sát ba đặc tướng

Chúng ta sử dụng sự phản tỉnh trí tuệ để quán chiếu Pháp (Dhamma), đặc biệt là ba đặc tướng của sự hiện hữu – vô thường, bất toại nguyện và ...

 Thiền và ...đàm phán!

Thiền và ...đàm phán!

Thiền và ...đàm phán! ......................... Trong quá trình đàm phán thương thảo, nếu ta gặp phải đối tác " chuối" nhưng do bi...

 SỨC MẠNH CỦA CHÁNH NIỆM

SỨC MẠNH CỦA CHÁNH NIỆM

Nguyên tác: THE POWER OF MINDFULNESS Đại trưởng lão Thiền sư Nyanaponika Trong cuộc sống thường ngày, nếu chánh niệm, hay sự chú ý (một cách...

Giới thiệu Kinh Ðại Niệm Xứ

Giới thiệu Kinh Ðại Niệm Xứ

Ðây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Ðạ...

ĐỘNG CƠ Tại sao thực hành thiền?

ĐỘNG CƠ Tại sao thực hành thiền?

Tìm một cái gì đó thực Cho dẫu chúng ta cố đi tìm mọi niềm vui và các tiện nghi vật chất mà thế gian này mang lại cho chúng ta, một ngày nà...

Tu hạnh quét rác

Tu hạnh quét rác

Hẳn ai cũng biết câu "Con sãi ở chùa lại quét lá đa", nên hình ảnh người tu quét rác trong sân chùa đã trở nên quá quen thuộc. Đi ...

Tụng Kinh để hỗ trợ thiền tập

Tụng Kinh để hỗ trợ thiền tập

Trích sách: Tìm về Sự Thật Việc tụng Kinh giúp cho tâm thanh tịnh, tập trung vào Chân lý (Dhamma) và làm sinh khởi sự mát mẻ và an tịnh tron...

Thở Và Thiền

Thở Và Thiền

Có một sự nhất quán, xuyên suốt trong lời dạy hướng dẫn kỹ năng thiền định của Phật, từ Tứ niệm xứ (Satipatthàna) tới Thân hành niệm ( Kàyag...

Xây dựng trớn chánh niệm

Xây dựng trớn chánh niệm

Nếu chúng ta tinh tấn thực hành hàng ngày, thiền tập tự nó bắt đầu có trớn. Khi chúng ta thức giấc, chúng ta muốn hành thiền, khi chúng ta c...