Mùa hè này quá nhiều bài để học, đôi lúc một bài mà phải học đi học lại nhiều lần mà chưa xong... Thôi thì tiếp tục học... học bài học của chính mình, học tha thứ, lòng khoan dung, sự bình an và tĩnh lặng, để chuẩn bị cho một cuộc đi xa.