Hãy quan sát để có thể thấy rõ những sự thật trong cuộc đời