Nhân dịp mùa Vesak, con xin phép chia sẻ đến mọi người các trung tâm thiền tại Việt Nam, và giới thiệu vài vị tu sĩ tiêu biểu của các dòng tu thiền trong Phật giáo.