Here & Now - Phật Pháp, Đạo Phật - CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT
  • Hotline: 0987 005 4**

Liên hệ quảng cáo
CỨU ĐỘ VÀ GIẢI THOÁT

CỨU ĐỘ VÀ GIẢI THOÁT

Ngôi Lời Nhập Thể & Bậc Giác Ngộ  Đạo Kitô thì cứu độ. Đạo Phật thì giải thoát. Bất cứ ai trên đời đều cần cứu độ hay giải thoát. Vì a...