Không biết trong room này mình còn nhớ bài kinh mình học cách đây không lâu : Ở đời có 4 việc : (1)hứng thú lúc làm nhưng vô ích, (2)chán sợ lúc làm và cũng vô ích, (3) hứng thú lúc làm nhưng vô ích.(4) hứng thú lúc làm và hữu ích...