Liên hệ quảng cáo
 • 5 điều suy tư giúp người tu hành thêm tinh tấn - Sư Giác Nguyên

  5 điều suy tư giúp người tu hành thêm tinh tấn - Sư Giác Nguyên

  5 ĐIỀU SUY TƯ GIÚP NGƯỜI TU HÀNH THÊM TINH TẤN 1- NIỀM TIN ĐÚNG ĐẮN NƠI ĐỨC PHẬT Phải hiểu rõ các đức lành tiêu biểu của Phật như: Tự ngài giác ngộ không thầy; bậc thầy của tất cả chúng sinh; là người có thể tiếp dẫn kẻ hữu duyên, ngài có vô lượng p

 • Giới Sát sanh và những điều cần biết... Sư Giác Nguyên

  Giới Sát sanh và những điều cần biết... Sư Giác Nguyên

  Đức Phật ngài dạy rằng: không cần phải đợi đến nhiều thứ tội lỗi, chỉ cần một vài thứ cũng vẫn đủ sa đọa. Tất cả việc thiện ở đời thì mình nên làm, tất cả việc ác ở đời thì mình nên tránh. Chư Phật dạy không làm ác, nên làm thiện, giữ tâm trong sạch

 • Tâm hướng ngoại...khó trừ khử - Sư Giác Nguyên

  Tâm hướng ngoại...khó trừ khử - Sư Giác Nguyên

  Tiếng Pāḷi là gamikacitta = gamiyacitta, hai chữ này có nghĩa là tâm hướng ngoại, thích hành động, thiếu nội tĩnh. Thích hành động, đối với bậc thánh thì khỏi nói, với một bậc hành giả họ chỉ thích quan sát chứ họ không thích làm gì hết, hành giả T

 • Đề mục của Tứ Niệm Xứ là cái gì? | Toại Khanh

  Đề mục của Tứ Niệm Xứ là cái gì? | Toại Khanh

  Dạ thưa, đề mục của Tứ Niệm Xứ là bất  cứ cái gì mà anh quan sát nó, anh ghi nhận nó, anh kiểm soát nó bằng chánh niệm, còn cái gì anh theo đuổi nó mà nó không phải bằng chánh niệm thì cái đó gọi là hướng ngoại. Thí dụ như mình đi vệ sinh, mình biết

 • NIỆM THIÊN "Sống Thập thiện" | Sư TOẠI KHANH

  NIỆM THIÊN "Sống Thập thiện" | Sư TOẠI KHANH

  Những hạnh lành đó khi có điều kiện là mình nên làm ngay không có do dự , đắn đo, nghi hoặc, phân vân, lưỡng lự, lòng của mình mà có những hạnh lành đó thì mình cộng trú với chư thiên. Xét như vậy gọi là niệm thiên. Tôi nhắc lại niệm thiên là mình x

 • Cách thức nói chuyện - Sư Giác Nguyên (Toại Khanh VietTheravada)

  Cách thức nói chuyện - Sư Giác Nguyên (Toại Khanh VietTheravada)

  Bốn cách nói năng của thánh hiền : 1- Thấy thì nói thấy , không thấy thì nói không thấy 2- Không có nghe thì nhận là không nghe 3- Có cảm nhận thì nói là có cảm nhận 4- Có biết thì nhận là có biết

 • Cách nằm - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

  Cách nằm - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

  Nam Mô Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật CÁCH NẰM Hôm nay chúng ta học kinh cách nằm . Đức Phật Ngài dạy có 4 cách nằm : 1- Cách nằm của ngạ quỷ 2- Cách nằm của người hưởng dục 3- Cách nằm của sư tử 4- Cách nằm của chư Phật 1-CÁCH NẰM CỦA NGẠ QUỶ

 • Ứng dụng Thiền định vào đời sống thường nhật

  Ứng dụng Thiền định vào đời sống thường nhật

  Làm thế nào để đưa cuộc tu của mình vào từng sinh hoạt trong mỗi phút giây đời sống? Ðó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi ở chúng ta một sự tỉnh thức được kết hợp nhuần nhuyễn với tất cả khả năng bản thân: Từ những vận động sinh lý, những

 • Nhưng yêu đời bể khổ/ Ta chọn kiếp phù du

  Nhưng yêu đời bể khổ/ Ta chọn kiếp phù du

  Người gặp người trong đời đau khổ, Người gặp người trong đời khổ đau Người ngàn xưa ngàn sau yêu nhau Dắt dìu nhau qua cuộc bể dâu Hòa Thượng Viên Minh có đoạn thơ tôi rất thích: " Nhưng yêu đời bể khổ   Ta chọn kiếp phù du " * Trong cuộc sống ta ch

 • Cẩm Nang Tuệ Quán

  Cẩm Nang Tuệ Quán

  Thuật ngữ  Vipassanā  (Tuệ Quán) phải được hiểu là tên gọi của thứ trí tuệ thấy rõ Tam Tướng trong Danh Sắc. Sự đào dưỡng trí tuệ này chính là công phu quan trọng nhất trong Phật Giáo mà cứu cánh rốt ráo là sự chấm dứt phiền não, chứng ngộ Niết Bàn, gi