Giàu đến mấy mà tâm không vui, không phóng khoáng tánh keo kiệt thì cũng như đang nghèo, người có làm những điều tốt lành thì luôn an vui nên mới xứng gọi là người giàu có. Chính những thiện pháp quá khứ mới tạo ra tài sản vật chất hiện tại và những thiện pháp hiện tại mới tạo được sự an vui cho bây giờ và mãi sau. Vì thế, nếu đang nghèo cũng đừng trách móc thế gian mà hãy phấn đấu hành thiện tu tâm ắt sẽ được hưởng quả lành; đang giàu có cũng đừng sanh tâm tự mãn mà hãy tiếp tục tạo nhiều công đức và tu tập thanh lọc tâm. -- Khemarak SuDīp.