Liên hệ quảng cáo
 • ជំពូក ១ យមក

  ជំពូក ១ យមក

  ១- ធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាធំ មានចិត្តប្រសើរបំផុត សម្រេចមកពីចិត្ត បើបុគ្គលមានចិត្តត្រូវទោសៈប្រទូសរ៉ាយហើយ ទោះបីនិយាយក្តី ធ្វើក្តី(ក៏អាក្រក់ដែរ)ព្រោះអំពើអាក្រក់នោះឯងហើយ សេចក្តីទុក្ខរមែងដេកជាប់តាមក្រោយបុគ្គលនោះ ដូចជាកង់រទេះ វិលតាមស្នាមជើងគោដែលអូសរទេះ យ៉ាងដូ

 • ជំពូក ២ អប្បមាទ

  ជំពូក ២ អប្បមាទ

  ២១. សេចក្តីមិនប្រមាទ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់ សេចក្តីប្រមាទ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីសាប់ អ្នកដែលមិនប្រមាទហើយ ឈ្មោះថាមិនស្លាប់ អ្នកដែលប្រមាទហើយប្រៀដូច បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅហើយ ។ ២២. បណ្ឌិតទាំងឡាយ ដឹងរឿងនេះដោយវិសេសហើយ ទើបតាំងនៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ រីករាយក្នុង សេច

 • ជំពូក ៣ ចិត្ត

  ជំពូក ៣ ចិត្ត

  ៣៣ , អ្នកមានប្រាជ្ញា តែងពត់ចិត្ត ដែលកំរើកញាប់ញ័រ ឃ្លេងឃ្លោង រក្សបានដោយកម្រ ហាមឃាត់បានដោយ កម្រ អោយជាចិត្តត្រង់បាន ដួចជាជាងធ្វើព្រួញ ពត់ព្រួញ អោយត្រង់ យ៉ាងដូច្នោះឯង។ ៣៤ , ធម្មតាវារិជាតិ (សត្វដែលកើត ក្នុងទឹក មានត្រីជាដើម) ដែលអ្នកនេសាទ ចាប់ស្រង់ឡើង ផុតពីក្ន

 • ជំពូក៤ បុប្ផ

  ជំពូក៤ បុប្ផ

  ៤៤ , អ្នកណា នឹងដឹងច្បាស់នូវផែនដីនេះ និងយមលោក និងមនុស្សលោកនេះ ព្រមទាំងទេវលោកបានអ្នកណា នឹងជ្រើសយកនូវបទនៃធម៌ ដែលតថាគតសម្តែងល្អហើយ ដូចជានាយមាលាការដែលឆ្លាត ជ្រើសរើសយកផ្កាឈើយ៉ាង នោះឯង។ ៤៥ , ព្រះសេក្ខៈ នឹងដឹងច្បាស់នូវផែនដីនេះ និងយមលោក មនុស្សលោកនេះ ព្រមទាំង ទេវ

 • ជំពូក ៥ ពាល

  ជំពូក ៥ ពាល

  ៦០ , យប់យូរសម្រាប់អ្នកដែលដេកមិនលក់ យោជន៍ឆ្ងាយដាច់ស្រ យាលសម្រាប់អ្នកដែលស្បើយកម្លាំងហើយវដ្តសង្សារ វែងឆ្ងាយ សម្រាប់បុគ្គលពាលទាំងឡាយដែលមិនដឹងច្បាស់ នូវព្រះធម៌។ ៦១ , បើបុគ្គលធ្វើដំណើរទៅ (ទីណា) មិនបានសំឡាញ់ ដែលមាន គុណធម៌ប្រសើរជាងខ្លួនឬស្មើនឹងខ្លួនទេ គប្បីធ្វើដំណ

 • ជំពូក៦ បណ្ឌិត

  ជំពូក៦ បណ្ឌិត

  ៧៦ , បុគ្គល គប្បីសម្លឹងមើលអ្នកណាម្នាក់ ដែលជាអ្នកមានប្រាជ្ញា និយាយចង្អុលបង្ហាញទោសឲ្យបានឃើញជាក់ច្បាស់ ដូចជា អ្នក បង្ហាញកំណប់ទ្រព្យឲ្យ យ៉ាងនោះឯង គប្បីសេពគប់នឹងអ្នកប្រាជ្ញ ដែលលោកជាបណ្ឌិតនោះ (ព្រោះថា) កាលបើសេពគប់នឹងអ្នក ប្រាជ្ញនោះមានតែសេចក្តីល្អ មិនមានសេចក

 • ជំពូក ៧ អរហត្ត

  ជំពូក ៧ អរហត្ត

  ៩០ , សេចក្តីក្តៅក្រហាយ មិនមានដល់អ្នក ដែលមានផ្លូវឆ្ងាយបានទៅដល់ហើយ អស់សេចក្តីសោកសៅ រួចផុតអស់ហើយក្នុងធម៏ទាំពួង លះកិលេសគ្រឿងរួបរឹត ទាំងពួងបានអស់ហើយ។ ៩១ , ព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ ជាអ្នកមានសតិតែងជៀសចេញឆ្ងាយ លោកមិនត្រេកអរ ក្នុងទីនៅអាស្រ័យលះបង់ចោលនូវអាល័យ គឺការជាប់ជ

 • ជំពូក ៨ សហស្ស

  ជំពូក ៨ សហស្ស

  ១០០ , វាចា សូប្បីមានដល់ទៅមួយពាន់ម៉ាត់ក៏ដោយតែជាវាចា មិនប្រកបដោយ បទដែលមានប្រយោជន៍ វាចានោះ គឺជាវាចា មិនប្រសើរសោះឡើយ បទដែល ប្រកបដោយប្រយោជន៍មួយបទ ដែលបុគ្គលបានស្តាប់ហើយស្ងប់រម្ងប់បាន បទ នោះជា បទប្រសើរជាង។ ១០១ , គាថា ទោះបីមានដល់ទៅមួយពាន់ តែជាគាថា មិនប្រកបដោយបទ

 • ជំពូក ៩ បាប

  ជំពូក ៩ បាប

  ១១៦ , បុគ្គលគប្បីរួសរាន់ប្រញាប់ប្រញាល់ ក្នុងសេចក្តីល្អ គប្បីហាមប្រាមចិត្ត ឲ្យផុតពីតពីអំពើអាក្រក់ ព្រោះថាបើ បុគ្គលធ្វើសេចក្តីល្អយឺតពេក ចិត្តនឹងត្រេកអរក្នុងសេចក្តីអាក្រក់។ ១២៧ , បើបុគ្គលធ្វើអំពើអាក្រក់ មិនគួរធ្វើនូវអំពើអាក្រក់នោះញឹកញាប់ទេ (និង) មិនគួររត្រ